Garden Furuheim ligg i Lia, 9 km aust for Lom sentrum. For deg som vil bu hos oss kan vi tilby flott utsikt over bygda Lom, solrik beliggenheit og gode turmoglegheiter i nærområdet sommar som vinter. Kort veg til Liafjellet. Det er 45 km til nærmaste alpinanlegg om vinteren og omtrent det same til sentrale utgangspunkt for turar i Jotunheimen. Kort veg ned til Liabrua, den mest brukte badeplassen i Lom.Utsikten fra furuheim

Vil du bu hos oss?

Se våre leiepriser furuheim
Furuheim vart kjøpt av kunstnaren Gustav Wentzels son Jørgen, i 1919, og kunstmålaren busette seg her saman med familien. Han fekk bygd seg ei tvihøgd timbrastugu og her budde og arbeidde han resten av livet.
Wentzel måla fleire frå Lia medan han budde her, nokre av dei kan du sjå i Gustavstugu.gustavstugu_gammel